canvi climàtic

La gran contaminació de gasos a l'atmosfera està creant una capa que impedeix que la calor s'escapi després d'haver rebotat a terra. Aquest fet causa un escalfament del planeta que provoca l'efecte hivernacle.

Aquest escalfament pot ser el començament d'un ràpid canvi climàtic. Els seus efectes s'han vist a molts llocs del planeta que han estat afectats per pluges desmesurades, inundacions, sequeres,...

El principal gas que causa el canvi climàtic és el vapor d'aigua, però han augmentat gasos com el diòxid de carboni, conseqüència del consum de petroli, carbó o gas natural. 

 


Contacto

Projecte Interdisciplinar CI


OBSERVATORI FABRA METEO.CAT 


METEOSAT


A.E.M.E.T