l'observació meteorològica

Per estudiar i fer previsions del temps, es construeixen observatoris o estacions meteorològiques. L'estudi del temps sempre ha de tenir present els següents aspectes:

1. La temperatura, que es medeix amb el tèrmometre; aquests aparells poden utilitzar l'escala Celsius o Farenhait. Les dades s'expressen en graus.

2. La pressió atmosfèrica (pes de l'aire), que es mesura amb el baròmetre. Les dades s'expressen en milibars.

3. Les precipitacions (pluja, neu o calamarsa). El pluviòmetre és un aparell que mesura la quantitat d'aigua caiguda per metre quadrat.

4. El vent. La seva velocitat es mesura mitjançant un anemòmetre, en canvi, obtenim dades de la seva direcció a través del penell.  

 


Contacto

Projecte Interdisciplinar CI


OBSERVATORI FABRA METEO.CAT 


METEOSAT


A.E.M.E.T