formació dels núvols

Perquè es formi un núvol, cal que la humitat de l'aire sigui alta. La humitat de l'aire és prou alta quan augmenta la quantitat de vapor d'aigua o quan l'aire es refreda.

Un augment del vapor d'aigua es pot donar prop del mar, d'un riu o d'un llac.

L'aire humit es refreda:

  1. A la nit, amb el refredament que es produeix quan no fa sol.

  2. Quan una massa d'aire càlid passa sobre una superfície freda (sovint és el mar)

  3. Per l'ascens de l'aire; quan una massa d'aire puja arriba a llocs on la pressió atmosfèrica és més baixa, s'expandeix i es refreda.

 


Contacto

Projecte Interdisciplinar CI


OBSERVATORI FABRA METEO.CAT 


METEOSAT


A.E.M.E.T