l'atmosfera

L'atmosfera és una capa gasosa que envolta la Terra. Aquesta capa està formada per una barreja de gasos; els més abundants són el nitrogen i l'oxigen. Altres gasos de l'atmosfera són:

L'ozó; ens protegeix de la radiació ultraviolada que ve del Sol i que ens podria fer mal a la pell. 

El diòxid de carboni; conserva la calor de la Terra i fa que la temperatura no sigui massa baixa.

El vapor d'aigua; forma els núvols que fan possible la pluja i la neu, imprescindible per a la vida al nostre planeta.


Contacto

Projecte Interdisciplinar CI


OBSERVATORI FABRA METEO.CAT 


METEOSAT


A.E.M.E.T